اسپات (بازارگردانی هوشمند)

الگوریتم بازارگردانی اسپات

این سامانه نمونه‌ای از نسل جدید بازارگردانی است که با استفاده از الگورتیم‌های هوشمند و یادگیرنده، داده‌های لحظه‌ای بازار را رصد کرده و با تحلیل بهینه داده‌های بازار و داده‌های خارج از بازار اقدام به بازارگردانی می‌کند.

تعریف بازارگردانی

بازارگردان یکی از ارکان اساسی بازار اوراق بهادار است که از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار مامور روان‌سازی معاملات در یک یا چند نماد خاص است.

ماموریت اصلی بازارگردان که به شکل کارگزار، شرکت تامین سرمایه و یا صندوق اختصاصی بازارگردانی فعالیت می‌کند. تنظیم عرضه و تقاضا و افزایش نقد شوندگی سهم از طریق افزایش حجم و تعداد معاملات و جلوگیری از دستکاری قیمت است.

اهمیت استفاده از الگوریتم در بازارگردانی
بازارگردانی در هر کشور قواعد و دستورالعمل‌های خاص آن کشور را دارد و عدم رعایت آن‌ها می‌تواند موجب ابطال مجوز بازارگردان شود. بررسی مداوم قوانین در طول بازار توسط بازارگردان، علاوه بر زمان‌بر بودن، احتمال خطا را افزایش می‌دهد.
بازارگردانان همواره با ریسک‌های معاملاتی نظیر افزایش موجودی سهام یا کاهش موجودی سهام مواجه هستند که عمدتا ناشی از نادیده گرفتن تغییرات بازار است. تغییرات در بازار به سرعت رخ می‌دهند و ممکن است بسیاری از این تغییرات از دید بازارگردان پنهان بماند.
سفارش‌گذاری و تغییر سفارشات توسط انسان به کندی صورت می‌گیرد، در حالی که یک الگوریتم می‌تواند به سرعت داده‌ها را تحلیل کرده و اقدام به ویرایش سفارش کند و سفارش را بدون واسطه به طور مستقیم به هسته بورس ارسال کند و این موجب افزایش کارایی بازارگردان الگوریتمی می‌شود.
چرا الگوریتم بازارگردانی اسپات؟